Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Országos kompetenciamérés

A 2020/2021-es tanév kompetenciamérésével kapcsolatos hírek, információk.

A mérés időpontját a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/20120. (VIII. 11.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján 2021. május 26. szerda. A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el.

 

Az Országos kompetenciamérés a tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását méri fel.

A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

A 6., a 8., és a 10. évfolyamos kompetenciamérések tartalmi elemei
A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a hétköznapjaikban alkalmazni. A felmérés tartalmi kerete határozza meg a kompetenciamérés feladataiban alkalmazott műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, a feladatok fajtáit, a kérdések típusainak arányát, illetve a használt szövegtípusokat.

A tanulók a matematikateszt megoldásához vonalzót és számológépet használhatnak. Más segédeszköz nem használható.


Országos kompetenciamérés eredményei


Általános leírás

Feladatsorok és javítókulcsok

Gyakran ismételt kérdések