Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Aktuális

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Itt megtalálhatják az aktuális Pályaválasztással kapcsolatos információkat. Az aktuális információkat pirossal kiemelve találja.

 

2021/2022 tanév felvételi eljárás

Gondviselők tájékoztatása Középfokú iskolába történő jelentkezésről 2022.01.12 17 óra Farkas Gyula Bptista Általános Iskola és Óvoda aulája.

Téma: Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez kézi illetve online kitöltése, KIFIR Tanulmányi terület kereső ismertetése.

Kérem az gondviselői tájékoztatón kiosztott Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez jelentkezési lapot 2021.01.28.-ig visszajuttatni az Intézménybe Spisák Szilvia Osztályfőnöknek.

KIFIR Tanulmányi terület kereső:
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése:
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése Súgó:
https://www.youtube.com/watch?v=aEYdz5_wUeo&t=371s

Az Iskolába beérkező adatok feldolgozásra kerülnek 2022.01.31 - 2022.02.04

A feldolgozott és kinyomtatott jelentkezési lapok gondviselők, diákok által történő aláírása 2022.02.07 - 2022.02.11

A jelentkezési lapok archiválása, digitalizálása, továbbítása  2022.02.14 - 2022.02.18

 

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2020. december 3-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2022. február 18-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják.

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat.

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

 

Bővebben:

2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2021. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát intézménybe.

2021. december 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. január 22., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2022. január 27., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2022. február 22. – március 11.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

2022. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2022. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2022. április 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2022. május 9–20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2022. május 9. – augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2022. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

További információk at Oktataási hivatal által összeálított kiadványban.

 

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

 

Hasznos Linkek:

Tanév Rendje

Felvételi a középfokú iskolákban a 2021/2022. tanévben

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak - magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

 

2020/2021 tanév adatai

 A tavalyi felvételi eljárás

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

 

Iránytű a duális képzéshez címmel online szülői értekezleteket tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési rendszer változásairól, ahol a szülők részletes tájékoztatást kaphatnak a duális képzés előnyeiről. 

https://fmkik.hu/hirek/iranytu-a-dualis-kepzeshez

 

A középfokú felvételi eljárás információi

 

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2020. december 4-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

2020 – 2021 tanév felvételi tájékoztató

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2020. november 16

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Írásbeli vizsgahelyszín kereső

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

 2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 2021. február 23. – március 12

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. március 22–23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2021. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba

 

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki", vagy „helyettesíti" egymást.

 

Az oktatási hivatal honlapján részletes leírást kapnak:

2020/2021-es tanév felvételi tájékoztató

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszínkereső.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

 

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A középfokú felvételi eljárás információi

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK

LETÖLTÉS
546 Kb
Fejér megyei iskolák tanulmányi területei
OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2022/2023. tanévre