Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Aktuális

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Itt megtalálhatják az aktuális Pályaválasztással kapcsolatos információkat.

A kék színnel kiemelt szövegre rákattintva megtalálhatóak a keresett információk (link)

 

2024/2025 tanév felvételi eljárás

Fejér megyei iskolák tanulmányi területei

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2024/2025. tanévre megyei bontásban

 

2024.januárja

Kérem az gondviselői tájékoztatón kiosztott Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez jelentkezési lapot 2024.01.20.-ig visszajuttatni az Intézménybe Tamásné Hári Ildikó Margit Osztályfőnöknek, vagy online kitölteni.

KIFIR Tanulmányi terület kereső:
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése:
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése Súgó:

https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg

 

Rendkívüli szülői Értekezlet: Gondviselők tájékoztatása Középfokú iskolába történő jelentkezésről 2024.01.16 (kedd) 16:30 órakor a 6 tanterem (8. évfolyamosok termében) Farkas Gyula Baptista Általános Iskola és Óvoda.

Téma: Az adatbekérő lapok kiosztása, kézi vagy online kitöltése, KIFIR Tanulmányi terület kereső illetve az iskola honlapján található információk ismertetése, tájékoztatás a felvételi eljárás következő lépéseiről.

 

A téli szünet 2023 december 20-tól - 2024. január 7-ig

Az Adatbegyűjtő lap visszajuttatása, online kitöltése 2024.01.22.-ig

Az Iskolába beérkező adatok feldolgozásra kerülnek 2024.01.23 - 2024.02.03

A feldolgozott és kinyomtatott jelentkezési lapok gondviselők, diákok által történő aláírása 2024.02.06 - 2024.02.15

A jelentkezési lapok archiválása, digitalizálása, továbbítása  2024.02.16 - 2024.02.21

 

A középfokú iskoláknak 2024. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2023. november 30-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2024. január 20-án 10:00 órakor tartják  az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 30-án 14:00. Az eredményekről február 09-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2024. február 21-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2024. március 04. és március 20. között tartják.

A középfokú iskola 2024. március 22-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

A tanulói adatlapokat 2024. április 08-10-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2024. május 02-ig értesítik a diákokat.

2024. május 06. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki azon tovább tanulni vágyók számára akiket egyik általa kiválasztott intézménybe sem vették fel..

A középiskolai beiratkozás 2024. június 26-28. között lesz.

 

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/VizsgaHelyszinKereso

 Írásbeli vizsgahelyszín kereső

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/VizsgaHelyszinKereso

 Segédlet az online kitöltéshez

https://www.youtube.com/watch?v=MdiUwY2PrzQ&feature=youtu.be

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tudja pdf formátumban letölteni: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)
A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2023. november 30-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

Bővebben:

A 2023/2024. tanév rendjére vonatkozó rendelkezéseket a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

 

2023. szeptember 8.

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

2023. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2023. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2023. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

2023. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2023. november 30.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2023. december 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2023. december 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2024. január 18.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

2024. január 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2024. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2024. január 20. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2024. január 30. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2024. január 31.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2024. február 09.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2024. február 09.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2024. február 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2024. március 04. - március 20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2024. március 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2024. április 08-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. április 10.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.

2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2024. április 17.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2024. április 22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2024. május 02.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2024. május 06-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2024. május 06. - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2024. május 22.

A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2024. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2024. június 26-28.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

További információkat Oktatási hivatal által összeállított kiadványban.

 

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékoz ódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

 

Hasznos Linkek:

Tanév Rendje 2023/2024

Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak - magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

  
 

2023/2024 tanév felvételi eljárás

 

Fejér megyei iskolák tanulmányi területei

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2023/2024. tanévre megyei bontásban

 

2023.januárja

Kérem az gondviselői tájékoztatón kiosztott Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez jelentkezési lapot 2023.01.25.-ig visszajuttatni az Intézménybe Rehák László Osztályfőnöknek, vagy online kitölteni.

KIFIR Tanulmányi terület kereső:
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése:
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése Súgó:

https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg

 

Rendkívüli szülői Értekezlet: Gondviselők tájékoztatása Középfokú iskolába történő jelentkezésről 2023.01.11 (szerda) 17:00 órakor az A7 tanterem (4.osztályosok termében) Farkas Gyula Baptista Általános Iskola és Óvoda.

Téma: Az adatbekérő lapok kiosztása, kézi vagy online kitöltése, KIFIR Tanulmányi terület kereső illetve az iskola honlapján található információk ismertetése, tájékoztatás a felvételi eljárás következő lépéseiről.

 

A téli szünet 2022 december 17-től - 2023. január 8-ig

Az Adatbegyűjtő lap visszajuttatása, online kitöltése 2023.01.25.-ig

Az Iskolába beérkező adatok feldolgozásra kerülnek 2023.01.26 - 2023.02.03

A feldolgozott és kinyomtatott jelentkezési lapok gondviselők, diákok által történő aláírása 2023.02.06 - 2023.02.15

A jelentkezési lapok archiválása, digitalizálása, továbbítása  2023.02.16 - 2023.02.22

 

A középfokú iskoláknak 2023. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2022. december 2-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2023. január 21-én 10:00 órakor tartják  az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 31-én 14:00. Az eredményekről február 10-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2023. február 22-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2023. február 27. és március 14. között tartják.

A középfokú iskola 2023. március 17-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

A tanulói adatlapokat 2023. március 21-22-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2023. április 28-ig értesítik a diákokat.

2023. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2023. június 22-24. között lesz.

 

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felvi_tajekoztato_es_kereso

KIFIR ÍRÁSBELI VIZSGAHELYSZÍN KERESŐ

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/VizsgaHelyszinKereso

Segédlet az online kitöltéshez

https://www.youtube.com/watch?v=4x69_90DUx0

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk&t=150s

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tudja pdf formátumban letölteni: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)
A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2022. december 2-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

Bővebben:

2. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben

 

2022. szeptember 9.

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

2022. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2022. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

2022. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2022. december 2.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2022. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2022. december 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2023. január 19.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

2023. január 20.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2023. január 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2023. január 21. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2023. január 31. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2023. február 1.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2023. február 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2023. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2023. február 27. - március 14.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2023. március 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.

2023. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2023. április 3.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2023. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2023. április 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2023. április 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. május 8-19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2023. május 8. - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2023. május 19.

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2023. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2023. június 21-23.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

További információkat Oktatási hivatal által összeállított kiadványban.

 

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

 

Hasznos Linkek:

Tanév Rendje 2022/2023

Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak - magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

 

 

 

 


 

2022/2023 tanév felvételi eljárás

Gondviselők tájékoztatása Középfokú iskolába történő jelentkezésről 2022.01.12 17 óra Farkas Gyula Bptista Általános Iskola és Óvoda aulája.

Téma: Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez kézi illetve online kitöltése, KIFIR Tanulmányi terület kereső ismertetése.

Kérem az gondviselői tájékoztatón kiosztott Általános Iskola Adatbegyűjtő lap közékiskolai jelentkezéshez jelentkezési lapot 2021.01.28.-ig visszajuttatni az Intézménybe Spisák Szilvia Osztályfőnöknek.

KIFIR Tanulmányi terület kereső:
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése:
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat

Adatbegyűjtő lap elektronikus kitöltése Súgó:
https://www.youtube.com/watch?v=aEYdz5_wUeo&t=371s

Az Iskolába beérkező adatok feldolgozásra kerülnek 2022.01.31 - 2022.02.04

A feldolgozott és kinyomtatott jelentkezési lapok gondviselők, diákok által történő aláírása 2022.02.07 - 2022.02.11

A jelentkezési lapok archiválása, digitalizálása, továbbítása  2022.02.14 - 2022.02.18

 

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2020. december 3-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2022. február 18-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják.

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat.

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

 

Bővebben:

2. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

2021. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2021. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2021. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát intézménybe.

2021. december 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. január 22., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2022. január 27., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2022. február 22. – március 11.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2022. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

2022. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2022. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2022. április 22.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2022. május 9–20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2022. május 9. – augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022. május 20.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2022. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2022. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

További információkat Oktatási hivatal által összeállított kiadványban.

 

A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Ehhez részletes segítséget találnak a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető dokumentumban.

 

Hasznos Linkek:

Tanév Rendje

Felvételi a középfokú iskolákban a 2021/2022. tanévben

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak - magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók


 

2021/2022 tanév felvételi eljárás

 A tavalyi felvételi eljárás

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

 

Iránytű a duális képzéshez címmel online szülői értekezleteket tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési rendszer változásairól, ahol a szülők részletes tájékoztatást kaphatnak a duális képzés előnyeiről. 

https://fmkik.hu/hirek/iranytu-a-dualis-kepzeshez

 

A középfokú felvételi eljárás információi

 

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2020. december 4-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

2020 – 2021 tanév felvételi tájékoztató

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2020. november 16

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Írásbeli vizsgahelyszín kereső

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

 2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 2021. február 23. – március 12

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. március 22–23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2021. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba

 

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki", vagy „helyettesíti" egymást.

 

Az oktatási hivatal honlapján részletes leírást kapnak:

2020/2021-es tanév felvételi tájékoztató

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszínkereső.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

 

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A középfokú felvételi eljárás információi

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK

LETÖLTÉS
284 Kb
Fejér megyei iskolák tanulmányi területei
OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2023/2024. tanévre