Üdvözöljük iskolánk weboldalán

DÖK

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.

 

Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.

Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.

Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

(Richard Bach)

 

 

 

Iskolánkban az osztályok és diákok érdekképviseletét a választott diákönkormányzat (DÖK) látja el. A DÖK tagjait szeptemberben szavazzák meg az osztályok. A tagok alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát és folyamatos kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, valamint a szülői munkaközösséggel. A DÖK működését, annak képviseletét Rédey Zita tanárnő látja el.

 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:

 

  • saját működésére és hatásköre gyakorlására
  • a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására
  • egy tanítás nélküli munkanap programjára (DÖK nap)
  • tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére
  • vezetőinek, munkatársainak megbízására

 

 

Állandó programjaink:

 

  • diákönkormányzati kirándulás az 5. évfolyam és a DÖK képviselők számára
  • mézeskalácssütés az adventi időszakban
  • DÖK nap megszervezése és lebonyolítása
  • Feladatkörünkbe tartozik a Sulirádió üzemeltetése és fenntartása. A rádiót üzemeltető diákok a DÖK külső tagjai, részt vesznek az üléseken a hatékonyabb tájékoztatás részeként.

 

Aktívan részt veszünk az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában.