Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Csengetési rend

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, időtartama, csengetési rend


A tanév során az iskola hétfőtől péntekig 06:30 – 18:00 óra között tart nyitva.
Kapunyitás: reggel 06.30 órakor, reggeli ügyelet: tanári – 07.30-tól, több ügyeletes tanárral.
Kapuzárás: 18:00 órakor.
Az iskolába a felső tagozatos tanulóknak reggel 07:30 kell megérkezniük, az alsó tagozatosoknak 7:45-kor.
A tanítás a felső tagozaton általában 7:30-kor „Beszélgető körrel” kezdődik, alsó tagozaton 7:45-kor sorakozóval, reggeli köszöntéssel.
Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, az aulába várja fegyelmezetten a csengőszót.
Aki ezután érkezik, elkésőnek minősül. A portai ügyeletes az erre a célra rendszeresített füzetbe felírja a későn érkezők nevét. Ha a tanítási óra megkezdése után érkezik meg a tanuló és késését nem tudja igazolni, a késések időtartama összeadódik. Az összeg, ha eléri a 45 percet, egy igazolatlan órát jelent.
Az általános iskolában a tanórák, a kötelező és választható foglalkozások 8 órától 16 óráig tartanak.
Az igazgató a tanulót a szülő írásbeli kérelmére felmentheti az iskolában 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Az alapfokú művészeti oktatásban a tanítás 10:00-18 óra között kerül beosztásra.
A tanítás rendje:
A tanórák időtartama: 45 perc.
A tanítási szünetek: 15 percesek.

  1. óra   800 -   845
  2. óra   900 -   945
  3. óra 1000 - 1045
  4. óra 1100 - 1145
  5. óra 1200 - 1245
  6. óra 1300 - 1345
  7. óra 1400 - 1445

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

Szünetekben a tanulók a folyosón az előtt a tanterem előtt tartózkodhatnak, felső tagozaton a tantermekben is, ahol órájuk lesz (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén a játék- és sportudvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét az utca felé nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki engedéllyel, melyet az osztályfőnök a dátum és időpont megjelölésével a tanuló ellenőrző könyvébe bejegyez.
A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást, rohangálást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik, más
esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.