Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Itt megtalálhatják az aktuális Pályaválasztással kapcsolatos információkat. Az aktuális információkat pirossal kiemelve találja.

 

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

 

Iránytű a duális képzéshez címmel online szülői értekezleteket tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzési rendszer változásairól, ahol a szülők részletes tájékoztatást kaphatnak a duális képzés előnyeiről. 

https://fmkik.hu/hirek/iranytu-a-dualis-kepzeshez

 

A középfokú felvételi eljárás információi

 

Az írásbeli vizsgá(k)ra jelentkező tanulóknak 2020. december 4-ig kell megküldeniük a jelentkezési lapjukat a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák közül abba az iskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni. Ez a jelentkezési lap kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapját és a vizsgát szervező intézmények listáját a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára cikkben érhetik el.

 

2020 – 2021 tanév felvételi tájékoztató

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

2020. november 16

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Írásbeli vizsgahelyszín kereső

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

 2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 2021. február 23. – március 12

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. március 22–23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2021. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba

 

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki", vagy „helyettesíti" egymást.

 

Az oktatási hivatal honlapján részletes leírást kapnak:

2020/2021-es tanév felvételi tájékoztató

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

Felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszínkereső.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

 

Tanulmányi terület kereső

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A középfokú felvételi eljárás információi

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Fejér megyei iskolák tanulmányi területei
OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre
Országos kiadvány
OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre